Informele communicatie in een online werkomgeving

Translated title of the thesis: Informal communication in an online work environment
  • R Boekhorst

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe collaboration technologies gebruikt worden voor informele communicatie. Tijdens de COVID-19 pandemie zijn veel mensen gaan telewerken en daardoor is het gebruik van collaboration technologies toegenomen. Ook nu de pandemie afgelopen is, blijven veel mensen telewerken of deels telewerken. Uit onderzoek is gebleken dat informele communicatie belangrijk is voor het vertrouwen, het werkgeluk en het uitwisselen van tacit kennis (niet-gedocumenteerde kennis). Daarnaast zijn twee factoren van belang voor deze informele communicatie: gelegenheid en privacy. De fysieke kantooromgeving had plekken die aan deze factoren voldoen, zoals bij het koffieapparaat of het kopieerapparaat.
Door middel van een case study is bij twee organisaties onderzocht op welke manieren medewerkers van deze organisaties collaboration technologies hebben gebruikt om tijdens het telewerken informeel te communiceren. Uit het onderzoek blijkt dat de geïnterviewden uit beide organisaties tijdens het verplichte telewerken vanwege de corona-lockdowns de kwaliteit van de informele communicatie via collaboration technologies minder waardevol vonden. Doordat collaboration technologies de factor ‘gelegenheid’ niet goed kunnen bieden, is ook de hoeveelheid informele communicatie sterk afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat collaboration technologies voor deze factor nog niet de juiste mogelijkheden kennen. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor nieuwe mogelijkheden van deze technologieën, die met name de zichtbaarheid vergroten, zoals virtual reality en virtuele kantoortuinen.
Date of Award31 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Jeroen Baijens (Co-assessor)

Keywords

  • telewerken
  • informele communicatie
  • collaboration technologies
  • affordances

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'