Informele communicatie in virtuele teams
: Een beschrijvend onderzoek met adviezen hoe e-leiders informele communicatie kunnen bevorderen in virtuele teams

Translated title of the thesis: Informal communication in virtual teams
  • K. Dierckxsens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de Covid-19 pandemie is werken op afstand het nieuwe normaal geworden. Traditionele werkplekken met werknemers op dezelfde locatie en persoonlijke communicatie is vervangen door virtueel werken. Virtueel werken is een ontwikkeling die ook nieuwe uitdagingen voor teamleiders met zich meebrengt. In deze thesis is onderzocht hoe teamleiders informele communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen. Veel sociale aspecten gaan gepaard met informele communicatie in teams, zoals teamcohesie, vertrouwen en betrokkenheid, wat resulteert in een verbeterde samenwerking. Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen is allereest literatuuronderzoek uitgevoerd. Door middel van literatuuronderzoek zijn factoren vastgesteld die invloed hebben op communicatie in teams: de inzet van de teamleiders voor informele communicatie, mogelijkheden voor informele communicatie, teamcohesie, vertrouwen, betrokkenheid, modus, frequentie en voorspelbaarheid. Tijdens het empirisch onderzoek is de invloed van deze factoren onderzocht bij drie teams, waarbij de teamleiders zijn geïnterviewd en de teamleden een enquête hebben ontvangen. Er zijn verschillende manieren waarop teamleiders informele communicatie kunnen bevorderen: frequent informele communicatie inplannen (meer dan 60 minuten per week), organiseren van niet-werkgerelateerde informele meetings, een tool kiezen dat beeldbellen faciliteert, betrokken zijn bij teamleden, samenhang creëren in het team en het motiveren van teamleden om informele communicatie met elkaar op te zoeken.
Date of Award20 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Virtuele teams
  • Informele communicatie
  • factoren
  • e-leiders
  • Covid-19 pandemie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'