Intercultureel Motivationeel Leerkrachtengedrag op een Basisschool met Leerachterstanden.

Translated title of the thesis: Intercultural Motivational Teacher Strategies in an At-Risk Elementary School.
  • Chantal Vankan

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Ondersteuning van de psychologische basisbehoeftes autonomie, competentie en verbondenheid van leerlingen kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling van leerlingen, terwijl ondermijning van de behoeftes samengaat met verminderd welzijn. Uit onderzoek blijkt dat vooral leerkrachten op scholen met leerachterstanden de behoeftes van leerlingen verkeerd kunnen interpreteren en neigen naar een ondermijnende onderwijsstijl. Dit kan bijdragen aan kansenongelijkheid in het onderwijs. De opvattingen van leerkrachten over diverse culturele achtergronden en hun perspectiefinname kunnen invloed hebben op het leerkrachtgedrag. Deze casestudy onderzoekt daarom het behoefte-ondersteunend gedrag en de interculturele competentie van leerkrachten op een multiculturele basisschool met leerachterstanden om een mogelijke relatie tussen beide op te sporen. Het behoefte-ondersteunend gedrag van 34 leerkrachten werd in kaart gebracht met een vragenlijst. Elf van hen namen deel aan een interview over interculturele vaardigheid. De leerkrachten toonden een overwegend structuurgerichte, autonomie-ondersteunende aanpak. De interculturele competentie lag voor alle geïnterviewden op acceptatieniveau, door het onderscheiden en erkennen van-, en de belangstelling voor culturele diversiteit met oog voor gelijkwaardigheid. Hierdoor werd de relatie tussen behoefte-ondersteuning en interculturele competentie als voorzichtig positief ingeschat. Verschillen tussen mannen en vrouwen in het uitoefenen van controle en in het beschrijven van culturele verschillen en overeenkomsten kwamen aan het licht. Verkregen inzichten kunnen bijdragen aan kansengelijkheid door meer begrip van de voorwaarden voor behoefte-ondersteuning op multiculturele scholen met leerachterstanden.
Date of Award5 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorLisette Wijnia (Supervisor)

Keywords

  • Zelf-Determinatietheorie
  • Behoefte-Ondersteuning
  • Behoefte- Ondermijning Interculturele Competentie, Risicoleerlingen.
  • Interculturele Competentie
  • Risicoleerlingen

Cite this

'