Interpersoonlijke Emotieregulatiestrategieën, Psychologische Basisbehoeften en Emotioneel Welzijn in het Hoger Beroepsonderwijs

Translated title of the thesis: Interpersonal Emotion Regulation Strategies, Basic Psychological Needs and Emotional Well-Being in Higher Education
  • Marjette Rodrigues

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Recente onderzoeken tonen dat het niet goed is gesteld met de emotionele gezondheid van studenten in het hoger onderwijs. Onder studenten is de prevalentie van stress, angst en depressie toegenomen door toenemende stress en prestatiedruk. Dit houdt mogelijk verband met het onvoldoende in staat zijn emoties op een effectieve manier te reguleren, waarvan bekend is dat dit samenhangt met psychopathologische klachten. Onderzoek naar emotieregulatiestrategieën heeft zich de afgelopen twee decennia voornamelijk gericht op de zelfregulerende processen. Van interpersoonlijke emotieregulatie zijn segmenten onderzocht maar weinig is bekend over het gebruik van interpersoonlijke emotieregulatiestrategieën (IERS). Doel van de huidige studie betrof onderzoek naar de samenhang tussen IERS, psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) en emotioneel welzijn (positief en negatief affect). De studie werd uitgevoerd op een hogeschool in Nederland onder 119 studenten van de voltijdsbacheloropleiding Toegepaste Psychologie.
De studie betrof een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek met een observationeel en correlationeel design. IERS, psychologische basisbehoeften en emotioneel welzijn werden gemeten met een online vragenlijst via LimeSurvey. Meervoudige regressieanalyses toonde een significant positief verband tussen IERS versterken en de psychologische basisbehoefte verbondenheid. Er was geen verband voor autonomie en competentie. Opvallend was dat versterken van een positief gevoel als individuele emotieregulatiestrategie significantie benaderde als voorspeller van zowel autonomie als competentie. Analyses naar IERS en emotioneel welzijn toonden geen verband aan. Concluderend kan worden gesteld dat het verband tussen IIERS en verbondenheid betekenisvol is voor de onderwijscontext doordat dit handvatten biedt verbondenheid tussen studenten en onderwijsinstellingen te bevorderen.
Date of Award17 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorLinda van Zutphen (Supervisor)

Keywords

  • interpersoonlijke emotieregulatie
  • autonomie
  • verbondenheid
  • competentie
  • positief affect
  • negatief affect

Cite this

'