Intrekking van een beschikking bij wijze van bestuurlijke sanctie
: voorstel voor een algemene regeling

Translated title of the thesis: The withdrawal of beneficial decisions by administrative bodies as means of sanction. supplement proposal to the Dutch General Administrative Law Act (Awb).
 • R. Spanjer

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Deze scriptie gaat over de vraag hoe een algemene regeling voor het intrekken van een begunstigende beschikking bij wijze van bestuurlijke sanctie in de Awb eruit kan zien. Uitgangspunt daarbij is de huidige stand van het (internationale)recht. Allereerst gaat de scriptie in op de vraag in welke situaties er sprake is van een intrekking bij wijze van bestuurlijke sanctie. Op grond van bestaande wetgeving, verdragsrecht, (internationale) rechtspraak en (verdiepende) literatuur over het intrekken van beschikkingen wordt verder vervolgens onderzocht welke rechtsnormen daarbij gelden en wordt ingegaan op de specifieke aspecten die een rol spelen bij het intrekken van een begunstigende beschikking bij wijze en de normering van die aspecten. Daarmee worden de verschillende bouwstenen voor een algemene regeling geïdentificeerd en worden er suggesties voor de manier waarop die bouwstenen vorm kunnen worden gegeven. Op grond daarvan wordt afsluitend een concreet voorstel gedaan voor een algemene regeling voor het intrekken van een begunstigende beschikking die opgenomen kan worden in hoofdstuk 5 Awb.
  Date of Award15 Nov 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • bestuursrecht
  • sancties
  • intrekking
  • beschikkingen
  • Awb
  • EVRM

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '