Invloed van Aanwezigheid en Grootte van de Instructeur op Cognitieve Belasting in Educatieve Video’s.

Translated title of the thesis: The Effect of Instructor’s Presence and Image Size on Cognitive Load in Educational Videos.
  • Sophie Biltereyst

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de stijging van het gebruik van educatieve video’s, rijst de nood aan op evidentie gebaseerde richtlijnen voor het ontwerp van goede educatieve video’s. Eén van deze richtlijnen betreft de aanwezigheid van en de grootte van de instructeur in beeld. In dit onderzoek wou men nagaan of de aanwezigheid van de instructeur in beeld een invloed heeft op de cognitieve belasting en of de grootte van de instructeur in beeld hierbij een rol speelt. Hiervoor worden 73 leerlingen en studenten tussen 16 en 23 jaar over drie condities verdeeld, namelijk (1) video met instructeur groot in beeld, (2) video met instructeur klein in beeld en (3) video zonder instructeur in beeld. Met behulp van eye-tracking werden, tijdens het bekijken van de video, verschillende maten, die gerelateerd worden met cognitieve belasting, gemeten, zoals de verandering in pupilgrootte, het aantal fixaties, de duur van de fixaties en het aantal transities tussen de leerinhouden en de instructeur. Eveneens werd er na afloop van het bekijken van de video, een subjectieve vragenlijst ingevuld om de verschillende types cognitieve belasting te meten. Uit de resultaten bleek dat noch de aanwezigheid, noch de grootte van de instructeur in beeld, een significante invloed had op de cognitieve belasting. Echter, het aantal fixaties was significant groter wanneer de instructeur niet in beeld was dan wanneer de instructeur wel in beeld was. Verder was het aantal transities tussen instructeur en leerinhoud groter wanneer de instructeur groot in beeld was dan wanneer deze klein werd weergegeven.
Date of Award16 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • instructor presence
  • instructor image size
  • cognitive load
  • eye-tracking

Cite this

'