Invloed van het EA volwassenheidsniveau op succesvolle IT-Outsourcing

Translated title of the thesis: Impact of the EA maturity level on IT-Outsourcing success
  • R.M. (Remy) Bach

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De toenemende complexiteit in het IT-portfolio van organisaties zorgt dat steeds meer organisaties Enterprise Architectuur (EA) toepassen. Tegelijkertijd is een trend waarneembaar naar steeds meer IT Outsourcing (ITO), in het bijzonder cloud outsourcing. Diverse onderzoekers schrijven over een relatie tussen EA (volwassenheid) en de mate van ITO succes. Deze mogelijke relatie berust echter enkel op meningen. In dit onderzoek is nader onderzocht of, en zo ja op welke aspecten, een relatie bestaat tussen EA volwassenheid en IT/cloud outsourcing succes.
Op basis van dit onderzoekt lijkt er een mogelijke relatie te bestaan tussen lage EA volwassenheid en een lage mate van ITO succes. Een positieve relatie (hoog EA volwassenheidsniveau bevordert de mate van ITO succes) is niet naar voren gekomen. Van de 17 EA-aandachtsgebieden blijkt dat het al dan niet aansluiten van architectuur bij de strategie mogelijk invloed heeft op de mate van ITO succes, zowel in positieve als negatieve zin. Ook suggereert de data dat er een verband bestaat tussen het EA volwassenheidsniveau en de potentieel te behalen technologische voordelen van ITO succes. De uitkomsten uit het empirisch onderzoek sluiten hiermee grotendeels aan bij de uitkomsten uit de literatuurstudie.
Date of Award19 May 2020
Original languageDutch
SupervisorRik Bos (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Architecture (EA)
  • EA volwassenheid
  • DyAMM
  • IT Outsourcing (ITO)
  • Cloud Outsourcing
  • Outsourcing Succes

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'