Invloed van introductie medisch specialistisch bedrijf op de juridische relatie tussen de medisch specialist en patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist in de zin van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

  • A. el Barzouhi

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de komst van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in 2015 de juridische relatie tussen vrijgevestigde medisch specialist en patiënt in de zin van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (GBO) heeft veranderd en daarmee de aansprakelijkheid van de vrijgevestigde medisch specialist voortvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van de GBO. MSB’s kunnen twee rechtsvormen hebben: maatschap MSB en coöperatie MSB.
De komst van de maatschap-MSB heeft de rechtsverhouding tussen patiënt en de medisch specialist in de zin van de GBO niet veranderd, omdat de maatschap zelf geen rechtspersoon is. De patiënt kan naast de gezamenlijke maten als opdrachtnemer, tevens de medisch specialist zelf met het oog op wie de opdracht is verleend hoofdelijk aansprakelijk stellen.
In tegenstelling tot de maatschap MSB, heeft de komst van de coöperatie MSB de rechtsverhouding tussen patiënt en de medisch specialist wel veranderd, omdat een coöperatie MSB rechtspersoonlijkheid bezit. Dit brengt met zich mee dat een coöperatie MSB en het ziekenhuis afzonderlijk geneeskundige behandelingsovereenkomsten voor hun aandeel in de zorgverlening sluiten. Dit betekent ook dat de coöperatie MSB aansprakelijk kan worden gesteld indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de GBO.
Date of Award26 Jun 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Keywords

  • geneeskundige behandelingsovereenomst
  • medisch specialistisch bedrijf
  • integrale bekostiging
  • maatschap-MSB
  • Coöperatie MSB
  • aansprakelijkheid

Cite this

Invloed van introductie medisch specialistisch bedrijf op de juridische relatie tussen de medisch specialist en patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist in de zin van de geneeskundige behandelingsovereenkomst
el Barzouhi, A. (Author). 26 Jun 2019

Student thesis: Master's Thesis