Inzicht in de waarde van EA-artifacten binnen strategische planningsproces voor Digitale Transformatie: een referentiemodel

Translated title of the thesis: Understanding the value of EA artifacts within Digital Transformation’s strategic planning process: a reference model
  • Karima Chraa

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Tegenwoordig voeren organisaties veranderingen uit om het bestaansrecht van de organisatie te borgen. Om deze veranderingen te laten plaatsvinden, kiezen veel organisaties voor een digitale transformatie. Om de digitale transformatie in goede banen te leiden, wordt er gebruikgemaakt van het strategisch planningsproces genaamd Digital Transformation Strategy (DTS). De DTS bestaat uit de capabilities sensing, seizing en tranforming en wordt gefaciliteerd door Enterprise Architecture (EA) artifacten. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een referentiemodel om de waarde van EA-artifacten binnen het strategisch planningsproces bij digitale transformaties
inzichtelijk te maken. Om dit doel te bereiken is er een deel van de design science methode gehanteerd, waarbij een referentiemodel is opgesteld vanuit wetenschappelijk literatuur, waarna het referentiemodel door middel van interviews is gevalideerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een
referentiemodel bestaande uit drie capabilities, zeventien artifacten en 83 waarden. Het ontwikkelde referentiemodel geeft architecten inzicht in de waarde van de artifacten binnen de capabilities en biedt handvaten in de verantwoording van het gebruik van artifacten.
Date of Award14 Sept 2023
Original languageDutch
SupervisorFrank Grave (Supervisor) & Rogier van de Wetering (Examiner)

Keywords

  • Enterprise Architecture
  • Enterprise Artifacten
  • Digitale transformatie
  • Strategisch planningsproces
  • Dynamic capabilities
  • Referentiemodel

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'