Irrelevante Details in een (Digitaal) Toetsitem. Wat nu?
: Een onderzoek naar de betekenis van seductive details bij digitale toetsen.

Translated title of the thesis: Irrelevant Details in a (Digital) Test Item. What now?: An investigation into the meaning of seductive details in digital tests.
  • Luc Van de Laar

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In digitale toetsen wordt regelmatig gebruik gemaakt van multimedia. Deze multimedia kunnen interessante maar irrelevante details bevatten. Door gebruik van irrelevante details kan het seductive detail effect optreden. Dit effect veronderstelt dat interessante maar irrelevante details belemmerend werkt tijdens het leren. Er is nog weinig bekend in hoeverre dit effect ook optreedt tijdens het toetsen. Doelstelling van dit onderzoek is achterhalen of de landelijke kennistoetsen voor leraren irrelevante details bevatten die mogelijk zorgen voor het seductive detail effect tijdens het toetsen. Voor dit onderzoek zijn twee hoofdvragen uitgewerkt. (A) Op welke manier wordt rekening gehouden met multimediaprincipes in de constructie van deze landelijke kennistoets? (B) In hoeverre komen irrelevante details in deze landelijke kennistoets voor die volgens toetsconstructeurs bijdragen aan het seductive detail effect? Middels een verklarend mixed methode design is voor hoofdvraag A gebruik gemaakt van een documentonderzoek (Schrijf- en Constructiewijzer voor landelijke toetsen) en een digitale vragenlijst en voor hoofdvraag B een digitale vragenlijst. In het onderzoek participeerden 37 deelnemers van twee organisaties (Programma10voordeleraar en het Landelijk Overleg Examencommissies). De deelnemers zijn voornamelijk werkzaam in het hoger onderwijs en hebben gemiddeld 18 jaar ervaring met toetsconstructie. De resultaten laten zien dat de deelnemers bekend zijn met ontwerpprincipes voor multimedia toepassingen bij het leren. Al worden deze ontwerpprincipes niet bewust gehanteerd bij de toetsconstructie. De resultaten laten ook zien dat de deelnemers verschillende details in deze toetsen, vooral voor het vak Aardrijkskunde, als irrelevant en hinderlijk bestempelen. Daarmee lijken er in de gebruikte toetsitems irrelevante details voor te komen die mogelijk zorgen voor het seductive detail effect.
Date of Award1 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • seductive details
  • cognitive theory of multimedia learning
  • computer based testing
  • cognitive load theory

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'