Is de bijzondere zorgplicht klaar voor FinTech?

: Het ken-je-klant beginsel doorontwikkeld

  • R. van Belkom

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

FinTech is de door technologie gedreven innovatie van de financiële dienstverlening die kan resulteren in nieuwe businessmodellen, markten en marktspelers. Economische motieven liggen hieraan ten grondslag. Relevante ontwikkelingen zijn het gebruik van Big data, Roboadvies en de Distributed Ledger Technology. Hoe kan de wetgever de juridische zorgplicht van de financiële dienstverlener in de richting van de consument waarborgen bij deze nieuwe technologische ontwikkelingen? Voor het onderzoek in deze scriptie wordt de privaat- en publiekrechtelijke zorgplicht teruggebracht tot de kern en het meest arbeidsintensieve deel van de zorgplicht: het ken-je-klant beginsel. De wet- en regelgeving moet in verband met de rechtszekerheid en belangen van gevestigde spelers niet te ruim zijn, maar, omdat dit flexibiliteit en technologische ontwikkeling in de weg staat, te eng. Het wettelijke verbod om een passend advies te kunnen baseren op basis van correlatie in plaats van causaliteit zal aangepast moeten worden om het potentieel van Big data en Roboadvies volledig te kunnen benutten. Door de advisering op basis van correlaties is de stap naar de maatmens binnen de financiële dienstverlening klein.
Date of Award19 Feb 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMark Nelemans (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • zorgplicht
  • FinTech
  • ken-je-klant beginsel
  • Big data
  • roboadvies
  • distibuted ledger technology

Cite this

Is de bijzondere zorgplicht klaar voor FinTech?: Het ken-je-klant beginsel doorontwikkeld
van Belkom, R. (Author). 19 Feb 2019

Student thesis: Master's Thesis