Is de rechtsbescherming van jongeren verbeterd sinds de invoering van de Jeugdwet?

  • A.P.C.B. van Broekhoven

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Jeugdwet is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Binnen de Jeugdwet kan er een beroep worden gedaan op jeugdhulp. Deze “jeugdhulpplicht” is in de plaats getreden van het wettelijke recht op jeugdzorg zoals dit binnen de Wet op de Jeugdzorg bestond. De wetgever heeft bij de totstandkoming van de jeugdwet bewust rekening gehouden met de rechtsbescherming van jongeren. Al tijdens deze totstandkoming zijn er echter vanuit verschillende kanten opmerkingen gemaakt over de mogelijke tekortkomingen in de rechtsbescherming van jongeren. In deze scriptie heb ik onderzocht of de rechtsbescherming van jongeren, voor wat betreft het vrijwillige kader van de jeugdzorg, er binnen de Jeugdwet op vooruit is gegaan ten opzichte van de Wet op de Jeugdzorg.
Date of Award12 May 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDick van Ekelenburg (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Is de rechtsbescherming van jongeren verbeterd sinds de invoering van de Jeugdwet?
Broekhoven, A. P. C. B. V. (Author). 12 May 2016

Student thesis: Master's Thesis