IT Project Portfolio Management
: Processen, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

  • B Steijlen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties hebben te maken met verschillende IT-project portfolio’s die bestuurt dienen te worden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de wijze waarop de IT Project Portfolio Management ingericht kan worden in termen van rollen, processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Door een literatuurstudie is bestaand wetenschappelijk onderzoek gebruikt om tot een referentiemodel te komen. Vervolgens is er een organisatiemodel opgesteld op basis van de wijze van inrichting binnen een caseorganisatie. De verschillen tussen het referentiemodel (literatuur) en het organisatiemodel (praktijk) zijn besproken tijdens interviews met experts vanuit de caseorganisatie. De oorzaken en argumenten zijn door middel van axiaal coderen uiteindelijk gethematiseerd door soortgelijke redenen onder hetzelfde thema te plaatsen. Deze thema’s worden uiteindelijk gebruikt om het referentiemodel te valideren. Hieruit is gebleken dat het referentiemodel een goed model is voor een organisatie om te gebruiken bij de inrichting van hun IT Project Portfolio Management, maar
er dient wel rekening te worden gehouden met thema’s die beschreven zijn in dit onderzoek om volledige toepasbaarheid op de organisatie te kunnen garanderen.
Date of Award11 Dec 2022
Original languageDutch
SupervisorRuud Wissenburg (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • IT Project Portfolio Management,
  • IT Project Portfolio rollen
  • IT Project Portfolio processen
  • , IT Project Portfolio verantwoordelijkheden
  • , IT Project Portfolio bevoegdheden
  • IT Project Portfolio inrichting

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'