IT Project Portfolio Management - processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
: Hoe organisaties ITPPM kunnen inrichten in termen van processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Translated title of the thesis: IT Project Portfolio Management - Processes, Roles, Responsibilities and Authorities: How organizations can organize ITPPM in terms of processes, roles, responsibilities and authorities
  • R. Hoenjet

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Wereldwijd hebben organisaties moeite met het succesvol afronden van IT-projecten ondanks dat hier een standaard voor opgesteld is. Het goed inrichten en het vastleggen van het IT-projectportfoliomanagement (ITPPM) kan een bijdrage leveren aan een gezond IT-Projectportfolio. Dit onderzoek geeft inzicht waarop de inrichting van processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een organisatie uitgevoerd kunnen worden. Aan de hand van eerder uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken, is er na een gezamenlijke ontwerpsessie een referentiemodel opgesteld. Dit referentiemodel is in de praktijk gevalideerd en getoetst bij een caseorganisatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het referentiemodel bruikbaar is als referentie voor de inrichting van ITPPM, rekening houdend met de aanbevelingen in dit onderzoek.
Date of Award21 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Ruud Wissenburg (External assessor)

Keywords

  • IT-projectportfolio management
  • IT-projectportfolio managementprocessen
  • IT-projectportfolio management rollen
  • IT-projectportfolio management verantwoordelijkheden
  • IT-projectportfolio management bevoegdheden

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'