IT project portfolio management: Verbetering door toetsing op basis van gezondheid en risicofactoren

  • P van der Velde

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties voeren met (IT) projecten innovaties door in de bedrijfsvoering. Steeds meer IT projecten delen dezelfde schaarse middelen en de risico’s die gelopen worden nemen verder toe. Ongezonde of risicovolle IT project portfolio’s (ITPP’s) zorgen voor projecten die niet binnen de planning voltooid of afgebroken worden, een gebrek aan overzicht van lopende projecten en stress. In dit onderzoek is een wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde acceptabele benadering voor het beoordelen en verbeteren van de gezondheid en de risico’s van ITPP’s ontworpen. Als onderdeel van de benadering worden 26 gezondheids- en risicofactoren in 1 op 1 interviews besproken. Vervolgens wordt op basis van de antwoorden een agenda met aandachtsgebieden opgesteld voor een plenaire sessie waarin wordt geprobeerd consensus over de status te bereiken.
Er wordt kritisch geoordeeld over het gebruiksgemak van de ontworpen benadering en de benadering kent volgens de deelnemers een leercurve. Echter gaf het merendeel van de deelnemers wel aan de benadering nuttig te vinden. Ook zonder dat er verbetervoorstellen daadwerkelijk worden uitgevoerd lijkt de benadering nuttig omdat de uitvoering deelnemers helpt om tot waardevolle nieuwe inzichten te komen. De ontworpen benadering kan een hulpmiddel vormen voor organisaties met significante uitgaven aan het ITPP.
Date of Award15 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • IT project portfolio
  • IT project portfolio management
  • gezondheidsfactoren
  • risicofactoren

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'