IT Project Portfoliomanagement
: Processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  • L. Driessen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Tegenwoordig zijn innovaties de sleutel om te overleven voor veel organisaties. Opkomende digitale technologieën zorgen voor een snelle hervorming van de behoeften van klanten, dit zorgt voor een veelvoud aan kansen voor organisaties om nieuwe en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Steeds meer van deze innovaties bevinden zich op IT-gebied, hierdoor krijgen IT-afdelingen te maken met een groeiend aantal IT-projecten uit verschillende afdelingen van de organisatie.
Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over de inrichting van de implementatie van IT Project Portfoliomanagement. “Hoe dienen organisaties ITPPM te implementeren in termen van processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?”
Het resultaat van dit onderzoek is een in één praktijksituatie getoetst referentiemodel voor de implementatie van IT Project Portfoliomanagement.
De inrichting van de ITPPM processen in de praktijksituatie verschillen in vier gevallen met het referentiemodel uit de literatuur. Deze vier gevallen worden gezien als een aanvulling op het referentiemodel en kunnen mogelijk ook in andere organisaties worden toegepast. Daarnaast is er één onderdeel van het referentiemodel niet ingericht in de praktijksituatie. De toevoeging van dit onderdeel zou volgens de direct betrokkenen wel een toegevoegde waarde kunnen leveren. Om deze reden is dit een aanbeveling voor de case-organisatie.
Date of Award6 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Ruud Wissenburg (External assessor)

Keywords

  • IT project portfoliomanagement
  • portfoliomanagement processen
  • ortfoliomanagement rollen
  • portfoliomanagement bevoegdheden
  • portfoliomanagement verantwoordelijkheden
  • portfoliomanager

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'