IT-sourcing partnerships
: Het verbreken van een IT-sourcing partnership: Wanneer moet je ermee stoppen?

  • R Geurts

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Ongeveer 10 jaar geleden werd IT-outsourcing al betiteld als ‘binnenkort het nieuwe normaal’. In de wereld van IT-outsourcing ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsrelaties tussen bedrijven. Echter zijn minder dan de helft van deze strategische samenwerkingen tussen bedrijven op de lange termijn succesvol. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het beëindigingsproces binnen een IT-sourcing partnership. Inzicht in de fase waarin uitingen van onvrede worden verzonden en ontvangen die kunnen leiden tot een beëindiging van de samenwerking. In dit onderzoek hebben we diverse overeenkomsten met de bestaande literatuur aangetroffen. Zo hebben we kunnen concluderen dat de eigenschappen van het signaal iets zeggen over het signaal. De reden van het signaal, de communicatiewijze en op welk actorniveau het signaal wordt afgegeven. Hiernaast hebben we diverse aanvullingen op de bestaande literatuur kunnen doen. In dit onderzoek hebben we patronen en verbanden tussen signalen geconstateerd tijdens een neergaande lijn van de samenwerkingsrelatie tussen twee partners. Deze patronen en verbanden geven ons meer inzicht hoe men een naderend eind van een strategisch partnership kan zien aankomen.
Date of Award21 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorPieter Kamminga (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • IT-sourcing
  • partnership
  • vertrouwen
  • gedeeld zakelijk begrip
  • third actor

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'