Ja, ik accepteer cookies?
: De Algemene Verordening Gegevensbescherming en het recht op informationele zelfbeschikking

 • J.C. Karels

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Voor de online consument is vaak onzichtbaar welke bedrijven zijn persoonsgegevens verwerken, wat ze ermee doen en aan wie de gegevens worden doorgespeeld. Dit onderzoek gaat over de vraag hoe de online consument controle kan krijgen op de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze controle wordt geoperationaliseerd aan de hand van het zogeheten recht op informationele zelfbeschikking. De centrale vraagstelling luidt of de manier waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het geven van toestemming door de online consument voor het gebruik van zijn persoonsgegevens heeft geregeld, een versterking is van diens recht op informationele zelfbeschikking als het gaat om het accepteren van cookieverklaringen op internet. De auteur vergelijkt wat de AVG zegt over toestemming, doelbinding, correctierecht en inzagerecht met de Wbp. Daaruit blijkt dat in de AVG het informationele zelfbeschikkingsrecht op deze punten versterkt naar voren komt. Gaat het specifiek om de acceptatie van cookieverklaringen op internet, dan blijkt dit recht echter problematisch uit te pakken. De consument accepteert vaak gedachteloos en ongeïnformeerd een cookieverklaring en weet niet welke derde partijen zijn persoonsgegevens verwerken. Gezien deze lacune worden ook enkele alternatieve methoden van gegevensbescherming besproken.
  Date of Award5 Jul 2017
  Original languageDutch

  Keywords

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • recht op informationele zelfbeschikking
  • privacy
  • persoonsgegevens
  • toestemming
  • cookies

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '