Job Crafting.
: De Relatie tussen Organisational Career-Management (OCM), Leer- en Prestatie-Doeloriëntatie van Docenten in het Voorgezet Onderwijs in Nederland en Job Crafting.

Translated title of the thesis: Job Crafting: The Relationship between Organisational Career-Management (OCM), Learning- and Achievement Goal Orientation of Dutch Secondary School Teachers and Job Crafting
 • Monique Van der Laan

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Door de veranderende maatschappij en de daarbij behorende (technologische) vernieuwingen is het noodzakelijk dat docenten zich blijven professionaliseren (Diepstraten & Evers, 2012). Hoge werkdruk, te weinig zeggenschap over de invulling van het beroep en beperkte handelingsruimte staat hun professionalisering in de weg (Onderwijsraad, 2016). Omdat de verantwoordelijkheid voor de loopbaan steeds meer naar werknemers is verschoven (Hall & Moss, 1998) wordt van de docenten ook meer initiatief verwacht. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit eigen initiatief van docenten succesvol vorm te geven. In deze thesis komen drie mogelijkheden aan de orde: Job Crafting (JC): een vorm van horizontale loopbaanontwikkeling, waarbij docenten de baan op eigen initiatief vormen naar eigen interesses of mogelijkheden (Tims, Bakker, & Derks, 2013). Organisational Career-Management (OCM): dit verwijst naar activiteiten van organisaties om de initiatieven van werknemers ruimte te bieden (De Vos, Dewettinck, & Buyens, 2009). De Leer- en Prestatie-doeloriëntatie die de relatie tussen een OCM activiteiten en JC medieert (Yperen, Blaga, & Postmes, 2014). Het onderzoekdoel is om inzicht te verwerven in hoeverre OCM activiteiten en de Doeloriëntatie van docenten van invloed zijn op JC. Doeloriëntatie wordt daarbij opgevat als een interveniërende variabele tussen OCM activiteiten en JC. Surveydata werden verkregen van 301 docenten uit 19 voortgezet onderwijsscholen. De data is geanalyseerd met SPSS 24. Ten eerste laten de resultaten van dit onderzoek zien dat OCM activiteiten directe invloed uitoefenen op twee van de vier subschalen van Job Crafting van docenten. Dit zijn de subschalen Uitdagende taken en Feedback, sociale steun en coaching. OCM activiteiten hebben geen invloed op Autonomie en Belemmerende taken. Ten tweede kan er uit de regressieanalyse worden opgemaakt dat OCM activiteiten geen invloed uitoefenen op de Doeloriëntatie van docenten. Beide variabelen verklaren een ander deel van Job Crafting. De docenten geven in de gehouden informele gesprekken ook aan dat OCM activiteiten invloed hebben op JC en de Doeloriëntatie. En ten derde oefent de Doeloriëntatie van docenten directe invloed uit op drie van de vier subschalen van Job Crafting. Dit zijn de subschalen Autonomie, Uitdagende taken en Feedback, sociale steun en coaching. Er wordt door Doeloriëntatie geen invloed uitgeoefend op Belemmerende taken. Doeloriëntatie moet, naast OCM activiteiten, beschouwd worden als een belangrijke factor die de succesvolle implementatie van vernieuwingen in het onderwijs kan bevorderen. Tot slot blijkt de in veel literatuur genoemde, interveniërende rol van Doeloriëntatie tussen OCM activiteiten en JC niet te kunnen worden aangetoond.
  Date of Award20 Mar 2020
  Original languageDutch
  SupervisorSjef Stijnen (Supervisor)

  Keywords

  • Loopbaanontwikkeling
  • Organisational Career-Management
  • Leer- en Prestatie-doeloriëntatie en Job Crafting

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '