Juridische uitdagingen van de huidige internationale scheepvaartregelgeving inzake aansprakelijkheid van autonoom varende vervoermiddelen
: Een onderzoek naar de toereikendheid van de huidige internationale wetgeving.

Translated title of the thesis: Legal Challenges of Current International Maritime Regulations Regarding Liability of Autonomous Shipping Vessels: An investigation into the adequacy of current international legislation
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

(Semi)autonoom varen: een juridische verkenning van aansprakelijkheid
Dit onderzoek benadrukt de groeiende complexiteit van juridische vraagstukken rondom autonome scheepvaart en pleit voor de herziening en aanpassing van bestaande wetgeving om technologische vooruitgang bij te houden.
Daarnaast heeft het tot doel om te beoordelen of de bestaande internationale scheepvaartregelgeving adequaat is om de opkomende juridische uitdagingen met betrekking tot aansprakelijkheid bij autonome vaartuigen aan te pakken.
(Semi)autonome schepen maken in toenemende mate gebruik van geavanceerde technologie├źn, zoals kunstmatige intelligentie (AI), om zelfstandig beslissingen te nemen en taken uit te voeren.
De mate van autonomie van een schip en de aanwezigheid van bemanning zijn belangrijke factoren waar de regelgeving rekening mee moet houden.
Het onderzoek bekijkt ook de mogelijkheid om bestaande wet- en regelgeving aan te passen voor de structurele toepassing van (semi)autonoom varen, waarbij verschillende niveaus van autonomie worden vastgesteld.
Daarnaast wordt productaansprakelijkheid onderzocht, waarbij ontwikkelaars van AI-technologie aansprakelijk kunnen worden gehouden voor gebreken in de technologie. De verschillen in opvattingen tussen zeerechtelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid worden uitdrukkelijk besproken.
Date of Award12 Sept 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • autonoom varen
  • maritiem
  • zeerecht
  • aansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • AI-wetgeving

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'