Kan je een beëindiging van een strategische samenwerking, vooraf zien aankomen?

Translated title of the thesis: Can you see a termination of a strategic partnership, coming in advance?
 • W. Boogert

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit is een onderzoek naar mogelijke beëindigingssignalen bij een strategische samenwerking. Er is een casestudie is uitgevoerd bij een revalidatiecentrum die de samenwerking met de elektronische patiëntendossier leverancier gedeeltelijk beëindigd heeft. Het onderzoek is uitgevoerd doormiddel van semigestructureerde interviews en document analyses. Zowel de klant als de leverancier zijn geïnterviewd dit geresulteerd tot een chronologische gegevensverzameling van de signalen en documenten. Hierop is gereflecteerd met behulp van de bestaande theorie rondom beëindigingssignalen bij een strategische samenwerking. Vervolgens is er geconcludeerd dat er in de case zowel kwantitatieve als kwalitatieve signalen aanwezig zijn. Dat algemene performance indicatoren ook een grote impact hebben en dat signalen binnen een organisatie ook van hoge kwaliteit moeten zijn voor een optimale strategische samenwerking met de klant.
Date of Award3 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorPieter Kamminga (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

 • samenwerking
 • beëindiging
 • strategisch
 • signalen
 • communicatie
 • kwantitatief
 • kwalitatief
 • algemene performance indicatoren
 • specifieke performance indicatoren

Master's Degree

 • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'