Kennis delen is vermenigvuldigen
: ‘Onderzoek naar de dilemma’s als gevolg van kennisdeling middels Enterprise Social Media in het Nederlands hoger onderwijs’

  • A. (Amal) Nouri

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Kennisdeling tussen professionals in het Nederlands hoger onderwijs is essentieel. Enterprise Social Media (ESM) levert een belangrijke bijdrage aan kennisdeling binnen een organisatie en kan worden gezien als een technologisch platform om het delen van kennis te kunnen realiseren.

Dit onderzoek bestudeert welke dilemma’s mogelijk kunnen optreden als gevolg van ESM voor het delen van kennis in Nederlands hoger onderwijsinstellingen. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er naast literatuuronderzoek een casestudie uitgevoerd. Op basis van het literatuuronderzoek heeft er afbakening plaatsgevonden. Hier zijn verschillende onderwerpen uit voortgevloeid, waar onderzoek naar is gedaan. De resultaten laten zien dat de dilemma’s die ontstaan als gevolg van kennisdeling middels ESM grotendeels overeenkomt met de literatuur. Echter, zijn er ook nieuwe inzichten opgedaan. Een belangrijk inzicht is dat organisaties staan voor het dilemma om te kiezen tussen verschillende ESM tools die zorg dragen voor transparante kennisdeling en een dynamische samenwerking van medewerkers, met bijhorende risico’s. Of de keuze te maken voor een traditioneel model van kennisdeling, waarbij de risico’s beperkt zijn, maar waar openheid en dynamiek ontbreken.
Date of Award17 Aug 2020
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Kennisdeling
  • Enterprise Social Media (ESM)
  • Nederlands hoger onderwijs
  • dilemma’s

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'