Kennisclip of Tekst?
: Met Welk Medium Halen Hbo-Studenten Betere Toetsresultaten?

Translated title of the thesis: Instructional Video or Text? : Which Medium Provides Better Test Results for Applied Sciences Students?
  • Esther De Berg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (hbo) worden steeds vaker kennisclips gebruikt. Studenten hebben een voorkeur voor het bekijken van een kennisclip en verwachten dat dit betere toetsresultaten oplevert dan het lezen van een tekst. Eerdere onderzoeken naar deze variabelen leverden verschillende uitkomsten op. Om erachter te komen of studenten beter leren van kennisclips dan van tekst, zijn toetsresultaten direct na de interventie en over een langere periode gemeten. De onderzoeksvraag luidde: wat is het effect van het bekijken van een kennisclip of het lezen van een tekst door hbo-bedrijfskundestudenten op toetsresultaten na de interventie en na 6 weken? De hypothese was dat hbo-studenten uit de kennisclipconditie op beide meetmomenten betere toetsresultaten zouden behalen dan studenten uit de tekstconditie. Ook is onderzocht of geslacht en ervaring met het leren van een video van invloed waren op de toetsresultaten. Er heeft een experiment plaatsgevonden met een herhaalde meting na 6 weken onder 60 tweede- en derdejaarsstudenten van een Nederlandse hbo-opleiding bedrijfskunde. Op beide meetmomenten werd geen significant verschil in toetsresultaten gevonden tussen studenten die een kennisclip hadden bekeken en degenen die een tekst hadden gelezen. De toetsresultaten van mannen en vrouwen verschilden eveneens niet van elkaar en veel of weinig ervaring met het leren van kennisclips leverde ook geen significant andere toetsresultaten op. Het onderzoek levert een bijdrage aan het gebrek aan eenduidige wetenschappelijke data rondom deze onderzoeksvraag en helpt docenten en educatieve uitgevers bij de keuze van lesmateriaal dat bijdraagt aan het verbeteren van de toetsresultaten van studenten.
Date of Award30 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • kennisclip
  • tekst
  • hbo-studenten
  • langetermijnonderzoek
  • experiment

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'