Kenniscreatie in de Academische Werkplaats Bruikbaarheid van het DSL-E Raamwerk om kenniscreatie in beeld te brengen.

Translated title of the thesis: Knowledge creation in Educational Design Labs Usability of the DSL-E Framework to map out knowledge creation.
 • Bianca Glas

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Om in de netwerkwerkgroepen van de Academische Werkplaats Oost-Gelderland (AWOG) kenniscreatie in beeld te brengen is het bestaande Dimensies van Sociaal Leren (DSL) Raamwerk uitgebreid tot het DSL-E (Extended) Raamwerk. Deze uitbreiding is gebaseerd op de perspectieven van Waardecreatie en Sociaal Kapitaal. Onderstaand onderzoek gaat na op welke manier het DSL-E Raamwerk zicht geeft op het proces van kenniscreatie in de AWOG, welke kenniscreatie hiermee in beeld komt en of het discours perspectief een waardevolle uitbreiding is. Aan dit mixed-methods onderzoek, een meervoudige casestudie, doen vier netwerken mee bestaande uit pabostudenten (N = 29), pabodocenten (N = 8) en basisschoolleraren (N = 15). Voor de interviews zijn deelnemers geselecteerd (purposeful sampling) en zijn negen deelnemers at random gekozen. Uit deze groep zijn vier deelnemers geselecteerd voor een tweede aanvullend interview. De data is verzameld aan de hand van semigestructureerde interviews, vragenlijsten, reflectieve vragen en audiotranscripties van de AWOG-bijeenkomsten. Voor de interviews is een interviewleidraad DSL met aanvullingen vanuit Waardecreatie en Sociaal Kapitaal (Vrieling-Teunter et al., 2019) gebruikt. Daarnaast zijn de Reflectieve Vragen en de Dimensievragenlijst van Sociaal Leren (Vrieling & Wopereis, 2018) gebruikt. Het DSL-E Raamwerk laat in de vier dimensies verschillen zien in het proces van kenniscreatie tussen de netwerken. Deze verschillen betreffen in de dimensie Praktijk het aantal gesprekken over lange- en korte termijn groepsdoelen, het tempo waarin groepsdoelen concreet worden en op welke manier en hoe vaak de doelen beschreven worden. Daarnaast worden in de dimensie Domein en Waardecreatie verschillen in waarde zichtbaar en komt het belang van de gezamenlijke waarde naar voren, net als het belang van feedback die leidt tot aanpassing van producten. Tevens komen in de dimensie Verbondenheid verschillen in het gezamenlijk creëren en delen van kennis en bevorderende en belemmerende factoren naar voren. Tot slot zijn in de dimensie Organisatie verschillen zichtbaar in het belang van gedeelde sturing en zelfreflectie op zowel het proces als de producten van kenniscreatie. De producten die in beeld komen bestaan eerst uit een onderzoeksvraag en doelen, daarna komen de daadwerkelijke producten in beeld zoals een informatieve website voor leraren, een model voor het stimuleren van creatief oplossend vermogen, een leerlijn en criteria en beoordelingspunten. Het argumentatief discours is een waardevolle uitbreiding op het DSL-E Raamwerk dat naast de producten ook verschillen in het proces van kenniscreatie in beeld brengt. Het toont aan dat het stimuleren van een houding om gezamenlijk kennis te creëren en gedeeld leiderschap, een focus op doelen en reflectieve dialoog kenniscreatie bevorderen. De intentie bij het argumentatief discours is vooral om er gezamenlijk uit te komen hetgeen zichtbaar wordt in een houding om tegengestelde visies op te lossen. Het verloop van het discours kenmerkt zich door ruimte om te reageren en aanvullingen te doen. De discours bevorderende bijdragen bestaan uit een kritische houding, samenvatten, een nieuwe discussie of het maken van concrete afspraken. De opbrengsten van het discours bestaan uit elkaar leren kennen en (revisie van) concrete producten.
  Date of Award19 Jan 2020
  Original languageDutch
  SupervisorEmmy Vrieling - Teunter (Supervisor)

  Keywords

  • DSL-E Raamwerk
  • academische werkplaats
  • kenniscreatie
  • discours

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '