Kindsoldaten: de rechten van het kind en de rol van de Verenigde Naties

  • R Booms

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de vraag of de juridische bescherming van kinderen tegen de werving en inzet bij gewapende conflicten internationaal-rechtelijk voldende is gegarandeerd.
Date of Award21 Jun 2010
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorTilly Draaisma (Supervisor) & P.E.L. Janssen (Examinator)

Cite this

Kindsoldaten: de rechten van het kind en de rol van de Verenigde Naties
Booms, R. (Author). 21 Jun 2010

Student thesis: Master's Thesis