Kleine onderneming. Kleine bescherming?

  • M. Breukers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Per 1 juli 2012 is het nieuwe artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Een van de redenen voor deze wetswijziging was het verbeteren van de bescherming van consumenten en kleine ondernemers tegen onredelijke buitengerechtelijke incassokosten. Er zit echter een groot verschil tussen de bescherming van consumenten en kleine ondernemers. In deze scriptie bespreek ik de redenen waarom de wetgever een verschil heeft gemaakt in de bescherming van de consument en kleine ondernemer. Daarna komt een motivatie waarom de bescherming van de kleine ondernemer verbeterd moet worden. Vervolgens geef ik een aantal aanbevelingen om de kleine ondernemer beter te beschermen. Deze aanbevelingen zijn grofweg onder te verdelen in het wijzigen van de huidige wetgeving en (indien een wetswijziging niet haalbaar is) bescherming onder de huidige wetgeving.
Date of Award17 Jan 2013
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorAnka Ernes (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Kleine onderneming. Kleine bescherming?
Breukers, M. (Author). 17 Jan 2013

Student thesis: Master's Thesis