Knelpunten bij het afwenden van punitieve bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties bezien vanuit de regeling van een beheerste integere bedrijfsvoering en het lex-certabeginsel

Translated title of the thesis: “Issues in the prevention of punitive administrative and criminal sanctions viewed from the perspective of controlled reliable business practices and the lex-certa principle.”
  • Floor Knuiman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De verplichting tot waarborging van een beheerste en integere bedrijfsvoering vloeit voort uit de Financial Action Task Force-aanbevelingen en de daaruit voorkomende antiwitwasrichtlijnen. De regeling wordt nader ingekleurd door een uitgebreid (juridisch) raamwerk van onder meer nationale (toezicht)wetgeving en soft law. Het betreft een inspanningsverplichting waarvan instellingen zich moeten vergewissen en deze naar behoren dienen uit te voeren. Instellingen en haar feitelijk leidinggevers kunnen bij overtreding van de regeling zowel bestuurs- als strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Echter bestaat er thans geen voldoende onderscheidend criterium op basis waarvan een keuze wordt gemaakt voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke afdoening. Uit onderzoek is gebleken dat in het licht van het lex-certabeginsel er voldoende handvatten zijn om aan de verplichting tot waarborging van een beheerste integere bedrijfsvoering te voldoen. Desondanks zijn de handvatten niet toereikend genoeg om van te voren in te schatten welke straf er geriskeerd wordt. Met name voor feitelijk leidinggevers kan dit leiden tot onvoldoende rechtszekerheid nu niet voldoende voorzienbaar is of zij een gevangenisstraf of een boete riskeren.

Date of Award13 Sept 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorMark Nelemans (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'