Kunnen de representatieve en participatieve democratie naast elkaar functioneren in het lokaal bestuurlijk stelsel?

Translated title of the thesis: Can representative and participatory democracy function side by side in the local administrative system?
 • M.E. van Twuijver

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Kunnen de representatieve en de participatieve democratie naast elkaar functioneren in het lokaal bestuurlijk stelsel? Het lokaal bestuurlijk stelsel is een representatief ingerichte democratie met aan het hoofd van de gemeente de gemeenteraad die alle inwoners vertegenwoordigt en het algemeen belang behartigt. Waar de representatieve democratie een vertegenwoordigend karakter heeft, wordt de participatieve democratie gekenmerkt door de ruimte die inwoners krijgen voor eigen initiatief. De representativiteit van de input en uitkomsten van participatie kan een spanning opleveren tussen de participatieve instrumenten en het representatieve stelsel. In deze scriptie is onderzocht of instrumenten van participatieve democratie verenigbaar zijn met de uitgangspunten van de lokale representatieve democratie. Met een aantal aanpassingen kunnen de participatieve en representatieve democratie naast elkaar functioneren in het lokaal bestuurlijk stelsel. Deze aanpassingen voorkomen niet dat de tegenstrijdigheden tussen beide democratische vormen groot blijven wat maakt dat de participatieve democratie lastig verenigbaar is met de uitgangspunten van de lokale representatieve democratie.
  Date of Award19 Aug 2020
  Original languageDutch
  SupervisorRonald Janse (Supervisor) & Carla Zoethout (Examiner)

  Keywords

  • representatieve democratie
  • participatieve democratie
  • directe democratie
  • lokaal bestuur
  • burgerparticipatie
  • instrumenten van participatieve democratie

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '