Kwaliteitsborging in outsourced gedistribueerde Scrum Teams
: Een verkennend onderzoek naar methoden om de productkwaliteit van een outsourced distributed Scrum Team te managen en te borgen

  • J. (Jesse) Wierenga

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen hoe outsourcingsorganisaties de factoren managen die van invloed zijn op het borgen van de productkwaliteit van distributed Scrum Teams.
Een dergelijk team werkt vanaf verschillende locaties en soms ook verschillende in tijdzones met elkaar en hierdoor is samenwerken vaak complexer. Het onderzoek heeft een verkennend karakter en is uitgevoerd als een multiple case studie. Voor het onderzoek zijn er zes mensen geïnterviewd die werken bij drie verschillende organisaties. Uit de resultaten blijkt dat er door
outsourcingsorganisaties meerdere methoden worden gebruikt om de factoren die van invloed zijn op de productkwaliteit van een outsourced distributed Scrum Team te managen en te borgen. De uitkomsten kunnen zowel klanten als outsourcingsorganisaties helpen bij meer grip krijgen op het borgen van de productkwaliteit van distributed Scrum Teams. De bevindingen kunnen daarnaast wellicht een waardevolle input zijn voor de besluitvorming om te werken met outsourced distributed Scrum Teams of voor outsourcing organisaties bij het opzetten van distributed Scrum Teams
Date of Award11 Mar 2020
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Supervisor) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Distributed
  • Quality Assurance
  • Agile
  • Scrum Team
  • Outsourcing

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'