Kwaliteitscriteria voor human resource allocatie in een MPE - een referentiemodel

Translated title of the thesis: Quality Criteria of Human Resource Allocation in a MPE - a Reference Model
  • E.C. van Peer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het goed toewijzen van human resources in een multi-project environment kan erg lastig zijn, maar is belangrijk voor de algemene prestaties van een bedrijf. De vraag daarbij is: wanneer doe je het goed? Het doel van dit onderzoek is te komen tot een referentiemodel van kwaliteitscriteria, wat nog niet lijkt te bestaan. Voor het ontwerp van het referentiemodel zijn de resultaten van de literatuurstudie van dit onderzoek samengevoegd met de resultaten van twee andere studenten en een promovendus. Het referentiemodel is in-depth gevalideerd door een case study uit te voeren bij een grote overheidsorganisatie. De gegevens zijn verzameld met behulp van semigestructureerde interviews van zes zorgvuldig geselecteerde stakeholders. Vrijwel alle kwaliteitscriteria werden daarbij unaniem als kwaliteitscriterium onderkend. De gecategoriseerde belangen geven een overzicht van de argumenten voor en tegen een kwaliteitscriterium. Er zijn nog punten ter verbetering van het referentiemodel, waarvoor één of meerdere verbeterslagen nodig zullen zijn. Op zich wekt dat geen verbazing omdat het hier een eerste versie van het referentiemodel betreft. Het betreft met name de begrippen gebruikt in het model en de indeling rond drie van de kwaliteitscriteria. De resultaten zijn gebruikt om het referentiemodel op een aantal punten te herontwerpen.
Date of Award9 Mar 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Multi-project management
  • Multi-project environment
  • Resource allocation
  • Quality criteria
  • Reference Model

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'