Kwaliteitsindicatoren Voor Rapportage van Learning Analytics aan Ouders.

Translated title of the thesis: Quality Indicators for Reporting Learning Analytics to Parents.
  • Anton Visser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Scholen worstelen met de vraag hoe zij de rapportage aan ouders over de ontwikkeling van leerlingen het beste vorm- en inhoud kunnen geven, terwijl de technologische mogelijkheden rondom het meten, analyseren en rapporteren van het leren snel toenemen. In deze studie is verkend hoe deze rapportage in het Nederlandse primair onderwijs verbeterd kan worden vanuit het perspectief van onderwijsprofessionals en ouders door samen met hen kwaliteitsindicatoren in kaart te brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methode Group Concept Mapping, waarbij deelnemers als co-designers in het onderzoek zijn betrokken. Zij hebben ideeƫn aangedragen, gestructureerd en beoordeeld op belang en uitvoerbaarheid en bijgedragen aan de interpretatie. De data zijn geanalyseerd met behulp van multidimensionale schaalanalyse, hiƫrarchische clusteranalyse, pattern matching, t testen en go-zone-analyse. Resultaat van dit onderzoek is een conceptueel model van het rapporteren aan ouders, bestaande uit 13 clusters: Afstemming Leerkracht en Ouders, Samenwerking met Ouders, Timing & Vorm, Uitleg & Visualisatie, Objectiviteit, Normering & Advies, Doelen & Evaluaties, Interventies & Afspraken, Toegankelijkheid & Privacy, Actueel Leerproces, Talenten & Motivaties, Eigen Inbreng Kind, en Aspecten van Ontwikkeling. Stakeholders verschilden in de waardering van het belang van de clusters vanuit het gekozen pedagogisch-didactische concept en het prestatieniveau van het kind. Accentverschillen waren zichtbaar bij ouders van kinderen met leer- of gedragsproblemen. Daarnaast is inzicht verkregen in de kwaliteitsindicatoren voor de korte (belangrijk en uitvoerbaar) en voor de lange termijn (belangrijk en moeilijker uitvoerbaar). De resultaten leveren scholen een eerste bruikbare handreiking om te reflecteren op hun rapportage.
Date of Award19 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorSlavi Stoyanov (Supervisor)

Keywords

  • rapportage aan ouders
  • learning analytics
  • ouderbetrokkenheid
  • group concept mapping

Cite this

'