Langetermijneffecten van instructievideo’s op kennisbehoud: Een meta-analyse.

Translated title of the thesis: Long-term effects of instructional videos on retention: A meta-analysis.
  • Björn Vandevelde

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Verschillende onderwijsniveaus maken steeds vaker gebruik van digitale leermaterialen, zoals instructievideo’s (Henderson & Schroeder, 2021). Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe instructievideo’s kunnen bijdragen tot betere leerresultaten. In de vakgroep Online leren en instructie binnen de Faculteit Onderwijswetenschappen van Open Universiteit loopt de onderzoekslijn “Naar evidence-based ontwerprichtlijnen voor instructievideo’s”. Eén van doelen van de onderzoekslijn is onderzoeken hoe ontwerpvariaties in instructievideo's leren beïnvloeden op lange termijn. De huidige onderzoeksresultaten geven geen eenduidig beeld, wat kan liggen aan variaties in onderzoeksdesign of data-analytische keuzes (De Berg, 2022; Palte, 2022; Van der Spoel, 2022; Van Hese, 2022). Het doel van dit onderzoek was via een meta-analyse nagaan hoe ontwerpvariaties in instructievideo’s een verschillende impact hebben op retentie. Door ruwe data uit eerdere onderzoeken te integreren in één Bayesiaans multilevel regressiemodel, konden de verschillende uitkomsten op data-analytisch vlak vergeleken worden. De resultaten konden bovendien aangeven of de data bewijs leverden voor op de literatuur gebaseerde hypotheses over ontwerpvariaties in instructievideo’s. De mogelijkheid tot herbekijken, de integratie van oefeningen en het maken van tussentijdse toetsen lijken op basis van de regressieanalyse de condities te zijn die het meest positieve langetermijneffect hebben op kennisbehoud. Goed ontworpen instructievideo’s staan dus op zichzelf niet garant voor kennisbehoud, maar hebben wel potentieel in combinatie met andere didactische ingrepen. Die bevinding kan ontwikkelaars en gebruikers van multimediale lesmaterialen helpen bij het ontwerpen en selecteren van instructievideo’s die aansluiten op de leefwereld van studenten, en een positieve impact hebben op kennisbehoud.
Date of Award21 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • retentie
  • instructievideo’s
  • meta-analyse
  • langetermijneffecten

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'