Leerstrategieën binnen OKAN
: Een Onderzoek naar Taalleerstrategieën in de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.

Translated title of the thesis: Learning Strategies within OKAN: A Research Study of Language Learning Strategies in the Language Class for Non-Native Newcomers.
 • Kathy Hurkmans

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Sommige studenten leren sneller dan anderen, dat is ook zo bij de verwerving van een tweede taal. Eén van de redenen voor dit verschil in leersnelheid is te vinden bij de leerstrategieën die de studenten toepassen. Binnen het Nederlandse taalgebied blijken studies in verband met leerstrategieën en taalverwerving zich te concentreren op Engels als vreemde taal. Er is op dit gebied weinig onderzoek verricht naar de verwerving van het Nederlands als tweede taal. De vragen die in de huidige studie zijn onderzocht zijn dan ook welke leerstrategieën worden ingezet door anderstalige nieuwkomers die Nederlands leren, of er verschillen zijn tussen lagere en hogere niveaugroepen en wat de percepties van docenten zijn over verschillende taalleerstrategieën en de effectiviteit daarvan.
  Hiervoor is de door Rebecca Oxford (1990) ontwikkelde Strategy Inventory for Language Learning (SILL) afgenomen bij OKAN-studenten (N=69) van Instituut Anneessens-Funck in Brussel. OKAN-studenten zijn anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar die een schooljaar lang een taalbad Nederlands volgen. Daarnaast zijn de docenten bevraagd over de leerstrategieën die ze aanbrengen in de verschillende niveaugroepen en hun percepties over de verschillende leerstrategieën op de SILL en de ingeschatte effectiviteit ervan.
  Door de verzamelde data te analyseren is gebleken dat er zowel in de hoge als lage niveaugroep gebruik wordt gemaakt van dezelfde taalleerstrategieën, maar dat de hogere niveaugroep ze met een significant grotere frequentie inzet. Docenten bleken een goed idee te hebben van wat taalleerstrategieën zijn, maar ondervinden moeilijkheden om ze op een gestructureerde manier in het lesprogramma van elke niveaugroep te integreren. Bijna alle SILL-strategieën werden door de docenten gepercipieerd als effectief, de strategieën die door de docenten een mindere score kregen toebedeeld, werden eveneens door de studenten in de vragenlijst aangemerkt als minder vaak gebruikt.
  Date of Award28 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorGino Camp (Supervisor) & Marjan Vermeulen (Examiner)

  Keywords

  • leerstrategieën
  • SILL
  • OKAN
  • Nederlands als tweede taal
  • niveaugroepen
  • taal
  • effectiviteit

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '