Leerstrategieën voor effectief, efficiënt en zelfstandig online leren van volwassenen.

Translated title of the thesis: Learning strategies for effective, efficient and independent adult online learning.
  • Astrid Janssen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Volwassenen volgen naast hun werk steeds vaker een (online) studie of bijscholing. Een manier om (nieuwe) leerstof onder de knie te krijgen, is het gebruiken van leerstrategieën. Twee bewezen effectieve leerstrategieën in klassikaal onderwijs zijn (jezelf) toetsen en het spreiden van leermomenten. De vraag is of het toepassen van deze twee robuuste leerstrategieën in het steeds toenemende online volwassenenonderwijs ook bijdragen aan studiesucces. Het doel van dit onderzoek is daarom om na te gaan in hoeverre (jezelf) toetsen en het spreiden van leermomenten samenhang vertonen met effectiviteit, efficiëntie en zelfstandigheid van online leren van volwassenen. Daartoe is een onderzoek uitgevoerd middels een observationeel cross-sectioneel survey-design waarbij de data zijn verkregen uit een vragenlijst. Aan het onderzoek hebben 56 participanten deelgenomen die studeren binnen het online volwassenenonderwijs. Het onderzoek is met behulp van variantieanalyses uitgevoerd. De resultaten laten zien dat (jezelf) toetsen en het spreiden van leermomenten nauwelijks samenhang vertonen met effectiviteit, efficiëntie en zelfstandigheid bij het online leren van volwassenen. Daarentegen, tussen het spreiden van leermomenten en tijdsplanning (een onderdeel van zelfstandigheid) werd wel een significante samenhang gevonden, waarbij de variantie in het spreiden van leermomenten voor 14,8% verklaard bleek te worden door tijdsplanning. Uit vergelijking met eerdere onderzoeken is gebleken dat in het huidige onderzoek veel meer participanten zichzelf toetsen (96,5%) en leermomenten spreiden (94,6%) dan in de eerdere onderzoeken. Voor toekomstig onderzoek wordt aanbevolen om een grotere groep volwassenen in online onderwijs langduriger te volgen om vast te kunnen stellen in hoeverre de twee leerstrategieën studiesucces bevorderen.
Date of Award17 May 2022
Original languageDutch
SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • leerstrategieën
  • effectiviteit
  • efficiëntie
  • zelfstandigheid
  • volwassenonderwijs

Cite this

'