Leiden aanpassingen in de PGA-notatie tot een verbeterde intuïtiviteit?
: Een experiment in een praktische bedrijfscontext

Translated title of the thesis: Do adjustments to the PGA-notation lead to an improved intuitivity?: An experiment in a practical business context
  • Y. Tinnemans

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Enterprise Architecture modellen maken organisaties door middel van een visueel model inzichtelijk. Er zijn verschillende modelleertalen, waaronder Process-Goal Alignment (PGA). De PGA-modeleermethode is een specifieke Domain Specific Modeling Language (DSML). De PGA-taal heeft als doel om in de bedrijfsarchitectuur een goede strategische afstemming te bereiken. In een eerder onderzoek is deze modelleertaal onderzocht op intuïtiviteit. Met intuïtiviteit wordt de mate bedoeld waarin het element zonder verdere uitleg kan worden begrepen en gebruikt. In dit eerdere onderzoek is de aanbeveling gedaan om de taal meer intuïtief te maken door diverse elementen in de taal aan te passen. In dit onderzoek is deze aangepaste notatie in een daarvoor ontwikkeld experiment vergeleken met de oorspronkelijke notatie om te onderzoeken of de aanpassing heeft geleid tot een hogere intuïtiviteit van de taal. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden gesteld dat de aangepaste elementen van de PGA-notatie een hogere intuïtiviteit hebben. Er kan niet worden geconcludeerd dat de nieuwe elementen een hogere doeltreffendheid hebben. In de resultaten per element kan op basis van dit onderzoek worden geconcludeerd dat bepaalde elementen in de aangepaste notatie meer intuïtief zijn dan de oorspronkelijke notatie maar dat er ook elementen zijn die gelijk of minder intuïtief zijn in de nieuwe notatie ten opzichte van de oorspronkelijke notatie.
Date of Award25 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner)

Keywords

  • Modelleren
  • modelleertaal
  • PGA
  • Process Goal Alignment
  • intuïtiviteit
  • doeltreffendheid

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'