'Leidt Sensing Roermond tot etnisch profileren in de zin van artikel 14 EVRM'.

Translated title of the thesis: 'Does Sensing Roermond provoke ethnic profiling in violation of article 14 ECHR'
  • W. Chocolaad

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek ga ik in op het dilemma tussen proactieve opsporing, als gevolg van predictive policing, en het non-discriminatie beginsel. Predictive policing is een verzamelnaam voor politietechnologieƫn die met intelligente algoritmen de verhoogde kans op misdrijf signaleren. Een uniek voorbeeld in Roermond-Nederland is het Sensing Mobiel Banditisme project (SMB). Sensing koppelt Big data en een risicoprofiel aan bezoekende auto's van een groot winkelcentrum in Roermond met een internationaal miljoenen publiek. Algoritmische analyse van deze koppelingen levert auto's (hits) op met potentiƫle mobiele bandieten. De selectie vindt plaats met risico-indicatoren die onder meer auto's met een Roemeens, Bulgaars of Engels kenteken selecteren. Deze indicator kan een proxy zijn voor etnisch afkomst i.c. van Oost-Europeanen, Roma in het bijzonder. Daardoor kan Sensing leiden tot algoritmisch etnisch profileren. Daarnaast heeft de agent die de resultaten van Sensing controleert een uitgebreide discretionaire bevoegdheid die een risico op fysiek etnisch profileren inhoudt. Leiden predictive policing programma's als Sensing tot etnisch profileren? In dit onderzoek toets ik Sensing aan artikel 14 EVRM. Een toetsingsprocedure vol voetangels en klemmen: Sensing is namelijk niet transparant, artikel 14 is ingrijpend veranderd en betreffende etnisch profilering nog niet uitgekristalliseerd
Date of Award15 Jan 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorLitska Strikwerda (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examiner)

Keywords

  • Sensing-(Roermond)
  • predictive policing
  • predictive identification
  • etnisch profileren
  • risicoprofileren
  • mobiel banditisme

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'