Lichtgewicht- of hybride raamwerken binnen de Rijksoverheid
: Een onderzoek naar de mate waarin lichtgewicht- of hybride raamwerken bijdragen aan een betere beheersbaarheid van de architectuur van overheidsorganisaties

Translated title of the thesis: Lightweight- or hybrid frameworks within the Central government : A research into the extent to which lightweight- or hybrid frameworks contribute to better manageability of the architecture of government organizations
  • R (Rob) Nolte

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Rijksoverheid bestaat uit meerdere organisaties met allemaal verschillende processen en informatiesystemen, daarnaast zijn sommige ministeries alleen een kerndepartement, waar andere ook een uitvoeringsorganisatie zijn. Het gevolg hiervan is dat de enterprise architectuur (EA) van de Rijksoverheid te maken heeft met verschillende stakeholders, domeinen en organisaties, wat de complexiteit vergroot. De EA die gebruikt wordt binnen de Rijksoverheid is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), welke de ruimte en flexibiliteit biedt voor overheidsorganisaties om zelf invulling te geven aan NORA en een eigen raamwerk te creƫren. Hierdoor is de NORA erg groot geworden wat de beheersbaarheid vermindert. De vraag die centraal stond in dit onderzoek was: in welke mate kunnen lichtgewicht- of hybride raamwerken bijdragen aan een betere beheersbaarheid van de architectuur van overheidsorganisaties? Dit onderzoek is uitgevoerd middels archival and document research, gecombineerd met een case study met semigestructureerde interviews. De conclusie is dat een lichtgewicht- of hybride raamwerk apart geen bijdrage levert aan een betere beheersbaarheid van de architectuur van overheidsorganisaties. Een combinatie van beide raamwerken kan wel een bijdrage leveren. In dit combinatie raamwerk is de NORA een basis lichtgewicht raamwerk en zijn de dochters de modulaire (hybride) elementen. De NORA krijgt hiermee een stabiele en solide basis waarop de dochters hun raamwerk kunnen laten aansluiten.
Date of Award16 Jul 2020
Original languageDutch
SupervisorRik Bos (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise architectuur (EA)
  • lichtgewicht raamwerk
  • hybride raamwerk
  • publieke sector
  • Rijksoverheid
  • beheersbaarheid

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'