Mag de burgemeester een kerk sluiten die zich niet houdt aan de coronamaatregelen?

Translated title of the thesis: Is the mayor allowed to close a church that does not comply with the Covid-19 measures?
  • Jouke Posthumus

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een wetsvoorstel geeft de burgemeester de bevoegdheid een pand wegens een corona-uitbraak voor maximaal tien dagen te sluiten. Mag de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik maken als een kerk zich niet houdt aan de coronamaatregelen? Godsdienstvrijheid kan vanwege volksgezondheid worden beperkt, mits hiervoor een dringende maatschappelijke noodzaak is en de maatregel proportioneel is. Zo zijn coronabesmettingen in zeer beperkte mate te relateren aan religieuze samenkomsten en nemen kerken al de nodige maatregelen bovenop waartoe men wettelijk verplicht is (veilige afstand en hygiƫnemaatregelen). Het is dan ook niet proportioneel een kerk tot andere maatregelen te dwingen of tot sluiting over te gaan zonder alternatief. Godsdienstvrijheid mag niet feitelijk onmogelijk worden gemaakt. Verder kan de burgemeester moeilijk een corona-uitbraak gerelateerd aan een kerkgebouw aannemelijk maken als het bron- en contactonderzoek, dat hiervoor essentieel is, gebreken vertoont bijvoorbeeld omdat mensen niet meer weten met wie ze in aanraking zijn geweest. De voorgestelde sluitingsbevoegdheid is praktisch amper uitvoerbaar en lijkt dan ook vooral bedoeld te zijn als symbool in de maatschappelijke discussie over de uitzonderingspositie voor gelovigen.
Date of Award9 Jan 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorJan Willem Sap (Supervisor) & Ria Slegers (Examiner)

Keywords

  • corona
  • burgemeester
  • kerk
  • autonomie
  • godsdienstvrijheid
  • gelijkheidsbeginsel

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'