Managing data science projects to gain business value
: Management van data science projecten voor waardecreatie

  • D (Dirk) Dreschler

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties voeren data science projecten uit om blijvende waarde te creëren. Ondanks de potentie van data science projecten mislukt meer dan 50% van deze projecten. De oorzaak hiervan kan voornamelijk gevonden worden in de organisatorische en culturele aspecten van organisaties. Naast een inzicht in de manier waarop organisaties data science projecten succesvol kunnen managen geeft dit case study onderzoek inzicht in de invloed die de data-analysecapaciteiten, en in het bijzonder de datastrategie en data gedreven cultuur, hebben op de verschillende projectmanagementfactoren. Ook wordt inzicht gegeven in de manier waarop organisaties bij de totstandkoming en het management van de data science projecten rekening houden met het belang van de datastrategie en data gedreven cultuur. Stakeholdermanagement en communicatie zijn daarbij van groot belang en zouden moeten worden ondersteund door een goede projectmanagementmethode. Tot slot laat deze case study zien dat kleinere organisaties met een aspirante volwassenheid van hun data-analysecapaciteiten zouden moeten werken het creëren van tijd, budget en het in huis halen van data science kennis voor het verbeteren van die data-analysecapaciteiten. Grotere organisaties met een ervaren volwassenheid in hun data-analysecapaciteiten zouden zich moeten richten op het vrijmaken van capaciteit en prioriteit bij data scientists en stakeholders, en het organiseren van een goede databeschikbaarheid en data-architectuur.
Date of Award9 Jul 2020
Original languageEnglish
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • big data
  • data science
  • waardecreatie
  • data-analysecapaciteiten
  • projectmanagement

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'