Manifestatie van co-evolutionary ISalignment van het elektronisch patiëntendossier in de postimplementatiefase bij ziekenhuizen

Translated title of the thesis: Demonstration of co-evolutionary IS alignment of the Electronic Health Record in the post-implementation phase
  • H.J.F. (Henk) ten Dolle

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een complex softwaresysteem dat ziekenhuizen gebruiken om de medische dossiervoering te ondersteunen. Het is sterk verweven met de klinische workflow. Ziekenhuizen zijn continu op zoek naar het verbeteren van de complexe klinische processen waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. Om de juiste zorg te leveren, dient het EPD uitgelijnd te worden met de ziekenhuisstrategie, -doelen en -eisen. In het huidige onderzoek is gericht op de theorie van co-evolutionary IS-alignment (COISA). Onderzocht is op welke wijze deze theorie zich manifesteert bij een modern geïntegreerd EPD dat zich in de postimplementatiefase bevindt. Het onderzoek is uitgevoerd als een enkelvoudige casestudy bij een topklinisch ziekenhuis in Nederland. De resultaten van het onderzoek laten zien dat COISA een geschikte theorie is om de samenwerking tussen de verschillende stakeholders rondom een EPD in de postimplementatiefase te beschrijven, visualiseren en de alignment processen uit te leggen. De intensiteit waarin COISA optreedt, verschilt per alignmentproces, evenals de samenwerking tussen de alignmentprocessen, hiermee wordt inzichtelijk wat de impact is van de interacties tussen stakeholders. De resultaten van het huidige onderzoek geven ziekenhuizen inzicht in de manier waarop interacties plaatsvindt tussen stakeholders binnen en tussen de alignmentprocessen.
Date of Award2 Feb 2020
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • Business-IT alignment
  • co-evolutionary IS-alignment (COISA)
  • post-implementation
  • hospital
  • Electronic Health Record

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'