Mediation in het arbeidsrecht
: Onderzoek naar de inspanningsverplichting voor werkgever en werknemer op basis van goed werkgever- en werknemerschap en de Wet verbetering poortwachter

Translated title of the thesis: Onderzoek naar de inspanningsverplichting voor werkgever en werknemer op basis van goed werkgever- en werknemerschap en de Wet verbetering poortwachter: Research on the commitment of employer and employee based on the principles of good employership and good employeeship and the Wet verbetering poortwachter
  • J.M. Wiersum-Kempe

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Werkgever en werknemer moeten zich ‘goed’ gedragen. Maar wat blijft er van dit goede gedrag over als een mediationtraject wordt gestart vanwege een arbeidsconflict? Moeten werkgever en werknemer zich dan nog steeds goed gedragen en welke inspanningen worden dan van werkgever en werknemer verwacht? In deze scriptie wordt door onderzoek van parlementaire geschiedenis, literatuur en jurisprudentie gezocht naar een antwoord op deze vragen.
Omdat een arbeidsconflict vaak ook zorgt voor verzuim van de werknemer is er in het onderzoek ook aandacht voor de Wet verbetering poortwachter. Moet een zieke werknemer zich meer of misschien minder inspannen dan de niet-zieke werknemer? Of wordt er van een werkgever meer inspanning verwacht in een mediationtraject als de werknemer ziek is?
In dit onderzoek wordt daarom eerst mediation in het algemeen besproken, vervolgens de beginselen van goed werkgever- en werknemerschap tijdens een conflict. Daarna wordt de Wet verbetering poortwachter behandeld. Afgesloten wordt met een conclusie, waarin wordt geconcludeerd dat zowel werkgever als werknemer zich moet inspannen voor een mediationtraject, ongeacht of de werknemer ziek is.
Date of Award10 Jul 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • inspanningsverplichting
  • mediation
  • werkgeverschap
  • werknemerschap
  • poortwachter
  • 7:611

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'