Medische aansprakelijkheid en ziekenhuisinfecties

 • E.I. van Dijk

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Ziekenhuisinfecties zijn deels vermijdbaar en vormen een toenemende bedreiging voor de patiƫntveiligheid. Het aansprakelijkheidsrecht speelt slechts een beperkte rol bij het voorkomen van vermijdbare schade in de zorg. In dit onderzoek is de onderzoeksvraag: Wanneer is een ziekenhuis aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een ziekenhuisinfectie? Veelal zal de aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor schade door een ziekenhuisinfectie gegrond zijn op een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst voortvloeiende verbintenis (art. 7:446 jo art. 6:74 BW). Daarnaast kan de aansprakelijkheid gegrond worden op onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Het belangrijkste probleem voor de benadeelde om het ziekenhuis succesvol aansprakelijk te stellen voor de schade ten gevolge van een ziekenhuisinfectie is het bewijs van de normschending. Om de benadeelde tegemoet te komen zouden alle ziekenhuisinfecties moeten worden beschouwd als een tekortkoming in de nakoming van een resultaatsverbintenis.
  Date of Award13 May 2013
  Original languageDutch
  SupervisorJasper Ebbinga (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

  Cite this

  '