Meer IT-outsourcing succes door een faciliterend instrument voor het definiëren van de communicatie aanpak van IT-outsourcing projecten

Translated title of the thesis: Increased IT outsourcing success through an enabling tool for defining the communication approach of IT outsourcing projects
  • E. (Els) Ozeel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

IT-outsourcing speelt een steeds grotere rol in de verbetering van de prestaties van een bedrijf. Een hoog percentage van de outsourcing klanten hebben echter te maken met een mislukte relatie met de leverancier met falen van het IT-outsourcing project als gevolg. Deze klanten besteden dan ook belangrijke bedragen aan juridische processen gerelateerd aan die outsourcing. Goede klant-leveranciers relaties spelen een cruciale rol in project succes en communicatie is daarin key tot succes. Deze studie wil bijdragen aan het verbeteren van de communicatie binnen IT-projecten in een outsourcingcontext. Hiertoe wordt een instrument ontwikkeld en geëvalueerd om klanten te faciliteren in het bepalen van de communicatie aanpak met de leveranciers van hun IT-outsourcingprojecten.
Date of Award29 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • IT Outsourcing
  • Customer-Vendor relationships
  • Communication approach
  • Projectmanagement

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'