Meten van organisatie resilience bij een ERP-implementatie
: Levert de inzet van BRT-13b inzicht in de veerkracht van een organisatie bij een ERPimplementatie?

Translated title of the thesis: Measuring organizational resilience at an ERP implementation: Does the deployment of BRT-13b provide insight into the resilience of an organization in an ERP implementation?
  • P. (Peter) de Boer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Tijdens een ERP-implementatie krijgt een organisatie te maken met onverwachte gebeurtenissen. Hoe goed een organisatie hier mee om kan gaan bepaalt mede het succes van de implementatie. In dit onderzoek wordt gekeken in welke mate een algemeen organizational resilience meetmiddel geschikt is voor het meten van de resilience van een organisatie met betrekking tot een ERP-implementatie. In de theorie zijn aanwijzingen te vinden voor een verband tussen de factoren die gemeten worden door de organisatie resilience tool Benchmark Resilience Tool (BRT-13b) en de factoren die van belang zijn voor de resilience bij een ERP-implementatie. In een empirisch onderzoek is getracht dit gevonden verband te bevestigen. De uitkomsten van een kwantitatief onderzoek in de vorm van een enquête met daarin de vragen uit BRT-13b en twee andere meetschalen zijn vergeleken met de uitkomsten uit een kwalitatief onderzoek bij een organisatie die bezig is met de voorbereiding op een ERP-implementatie. De resultaten uit de enquête worden voor BRT-13b bevestigd door de resultaten uit de interviews uit het kwalitatieve onderzoek. Voor de andere meetschalen grotendeels ook. Op basis van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat BRT-13b geschikt is om de resilience van een organisatie die een ERP-implementatie uitvoert te meten.
Date of Award26 Jan 2020
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • ERP-implementatie
  • Organizational Resilience
  • Benchmark Resilience Tool
  • BRT13-b

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'