Meten van vertrouwen in een samenwerkingsrelatie
: Hoe vertrouwen kan worden gemeten in de context van een samenwerking tussen een softwareleverancier en een middelgrote onderwijsinstelling

Translated title of the thesis: Measuring trust within an inter organizational collaboration
  • R (Rolf) Heling

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Binnen het facilitaire (IT) domein is een tendens gaande om leveranciers niet alleen af te rekenen op harde KPI’s, maar om meer te kijken naar zachte beoordelingscriteria, zoals het meten van een samenwerking op basis van vertrouwen. In dit onderzoek wordt onderzocht of een samenwerking op basis van vertrouwen meetbaar kan worden gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van een ontwerp gericht onderzoek waarin een meetinstrument voor vertrouwen wordt ontwikkeld in de context van een samenwerking tussen een middelgrote onderwijsinstellen en een IT (software) leverancier in het facilitaire domein. Middels het gebruik van de Simple Fuzzy Set Controller worden waardes voor de verklarende variabelen voor het begrip vertrouwen bepaald. Deze waardes van de variabelen dienen vervolgens als input om het begrip vertrouwen zelf te meten. De meetresultaten worden geanalyseerd aan de hand van de ontwerpcriteria validiteit, betrouwbaarheid en toepasbaarheid.
Date of Award29 Apr 2020
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Fuzzy set theory
  • vertrouwen
  • meetinstrument
  • kwalitatieve performance criteria
  • zachte samenwerkingscriteria

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'