Mijn levenseinde bepaal ik zelf wel, ik ben oud en wijs genoeg?!

Translated title of the thesis: I decide my end of life, I am old and wise enough?!
 • C. Coenen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In Nederland is euthanasie strafbaar gesteld maar is er een uitzonderingspositie gecreëerd voor artsen. Een arts mag euthanasie verlenen mits wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. Het kernvereiste is dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dit creëert een kader waarbinnen de vier kernbeginselen van het euthanasierecht ieder hun eigen plek kunnen innemen. De arts bepaalt tezamen met de patiënt of er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dit biedt een objectief toetsingskader
  Vanuit de samenleving klinkt steeds vaker de roep dat er een wettelijke mogelijkheid moet worden gecreëerd voor mensen die hun leven wensen te beëindigen niet omdat zij ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar omdat zij hun leven voltooid achten en lijden aan het leven. Hoewel de Wtl en het wetsvoorstel ieder eigen wettelijke vereisten kennen waaraan moet worden voldaan verschillen beiden nauwelijks. Er zijn twee fundamentele verschillen: het uitgangspunt van het wetsvoorstel is het zelfbeschikkingsrecht. Om die reden ontbreekt de eis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, maar daarmee ontbreekt ook ieder objectief toetsingskader en dus de mogelijkheid om een afweging te maken tussen de vier kernbeginselen. Het wetsvoorstel creëert daarmee voor ouderen de weg naar ‘een zekere dood’, met als (logisch) gevolg dat de Wtl verwordt tot een dode letter op papier.
  Date of Award16 Apr 2021
  Original languageDutch

  Keywords

  • voltooid leven
  • euthanasie
  • zelfbeschikking
  • Wtl
  • lijden
  • oudere

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '