Misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur
: Een onderzoek naar de rechtmatigheid van optreden van bestuursorganen

 • T.M. Weeda

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een probleem dat de afgelopen jaren groter is geworden. In deze scriptie staan de instrumenten centraal waarover bestuursorganen beschikken op grond van de wet en de jurisprudentie om te kunnen optreden tegen misbruik van de Wob. Door de bestuursrechter is de civiele rechtsfiguur ‘misbruik van bevoegdheid’ geïntroduceerd om misbruik van de Wob aan te pakken. In het eerste deel wordt nader ingegaan op de toepassing van de rechtsfiguur ‘misbruik van recht’ door de civiele rechter en door de bestuursrechter. Daarna wordt ingegaan op de huidige instrumenten waarover bestuursorganen beschikken om te kunnen optreden tegen misbruik van de Wob. Deze instrumenten worden beoordeeld in het licht van twee centrale rechtsbeginselen, het legaliteitsbeginsel en het machtenscheidingsbeginsel. Door de Tweede Kamer zijn in het voorjaar van 2016 twee wetsvoorstellen aangenomen waarin aandacht is voor het oneigenlijk gebruik van de bevoegdheid om informatie op te vragen. In het tweede deel van deze scriptie worden de twee voorliggende wetsvoorstellen behandeld en met elkaar vergeleken.
  Date of Award9 Jan 2017
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '