Misbruik van voorwetenschap

  • Etzo Aarnink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie wordt onderzoek verricht in hoeverre de Wet Marktmisbruik de juridische knelpunten bij de vervolging van misbruik van voorwetenschap oplost en/of er betere alternatieven denkbaar zijn. Daarbij staan twee arresten centraal. Deze arresten worden uitvoerig besproken en vervolgens getoetst aan het huidig juridisch kader. Daarbij komt onder andere aan de orde tegen welke knelpunten het OM aanliep. De mogelijke oplossingen moeten worden gezocht in verbeteringen van de huidige wetgeving waardoor meer transacties kunnen worden onderzocht en uiteindelijk de bewijslast van misbruik van voorwetenschap gemakkelijker aangetoond kan worden.
Date of Award20 Sep 2013
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorMandy de Bruijn (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Misbruik van voorwetenschap
Aarnink, E. (Author). 20 Sep 2013

Student thesis: Master's Thesis