Modelleren van IT resources ten behoeve van outsourcingsvraagstukken

  • A.L.P. (Leon) Kempen van

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Ten behoeve van het outsourcen van IT resources is het belangrijk om als organisatie te weten wat men aan IT assets en IT capabilities heeft en hoe het elkaar raakt als het naar een externe marktpartij zou overgaan. In de literatuur is geen model hiervan te vinden. In dit onderzoeksrapport wordt beschreven hoe een eerste versie van het model tot stand is gekomen ondanks het gebrek
aan theoretisch kader. Dit is gedaan met een onderzoeksteam van zeven personen. Vervolgens wordt in het rapport besproken welke bevindingen de individuele praktijkvalidatie van dat ‘prototype’ bij een overheidsorganisatie heeft opgeleverd ten aanzien van het model, het nut en de toepasbaarheid voor outsourcing in de praktijk. Het resultaat was een behoorlijk aantal bevindingen
ten aanzien van het model. Vooral ten aanzien van de gebruikte categorisering en terminologie.
Daarnaast miste het model de link met outsourcing en is het meer een generiek model van IT resources geworden, met nog vele mogelijkheden voor verbetering.
Date of Award3 Feb 2020
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • government
  • IT resources model
  • outsourcing
  • IT assets
  • IT capabilities

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'