Modererend Effect van Werkgeheugencapaciteit op Prestaties en Cognitieve Belasting in een Redundancy en Split-attention Multimedia Toetsontwerp.

Translated title of the thesis: Moderating Effect of Working Memory Capacity on Performance and Cognitive Load in a Redundancy and Split-attention Multimedia Test Design
  • Marjolein Henze

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Technologische ontwikkelingen maken het steeds beter mogelijk toetsen te voorzien van multimedia (zoals afbeeldingen, tekst en bewegende beelden). Er is veel onderzoek gedaan naar het toepassen van multimedia in instructiesituaties en vanuit de Cognitive Load Theory (CLT; Sweller, 2011) en Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML; Mayer, 2014) zijn er ontwerpprincipes geformuleerd voor digitale leermiddelen. Er is echter nog weinig bekend over de wijze waarop multimedia zinvol in computer-gebaseerde toetsen (CBT) geïmplementeerd kan worden. Het doel van huidige studie is om meer inzicht te krijgen in het modererende effect van werkgeheugencapaciteit op de relatie tussen een toetsontwerp enerzijds en de toetsresultaten en cognitieve belasting anderzijds, zodat specifieke ontwerpprincipes voor CBT geformuleerd kunnen worden. In een within-subject design werd een digitale rekentoets gemanipuleerd volgens ontwerpprincipes uit CTML (redundancy en split-attention), met toetsresultaten en cognitieve belasting als afhankelijke variabelen en individuele werkgeheugencapaciteit als modererende variabele. De onderzoeksgroep bestond uit leerlingen uit groep 7 (leerjaar 5) van zes verschillende basisscholen voor regulier primair onderwijs. In totaal hebben 106 leerlingen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 57 jongens en 49 meisjes (9-12 jaar). Alle leerlingen maakten een ruimtelijk-visuele werkgeheugentaak (Van de Weijer-Bergsma, Kroesbergen, Prast, & Van Luit, 2014), een verbale werkgeheugentaak (Van de Weijer-Bergsma, Kroesbergen, Jolani, & Van Luit, 2015) en een aangepaste computer-gebaseerde rekentoets. Bij de rekentoets werd bij de helft van de toetsitems de CTML-ontwerpprincipes redundancy en split-attention toegepast en na ieder toetsitem de ervaren cognitieve belasting aangegeven op de Mental Effort Rating Scale (Paas, 1992). In tegenstelling tot de verwachting laten de resultaten zien dat verschillen in werkgeheugencapaciteit het effect van aanpassingen in een rekentoets op toetsresultaten niet heeft beïnvloed. Daarnaast is gebleken dat verschillen in werkgeheugencapaciteit geen invloed heeft gehad op het effect van het toetsontwerp op de ervaren cognitieve belasting, behalve bij de ruimtelijk-visuele werkgeheugencapaciteit in de split-attention conditie. Deze bevindingen suggereren dat verschillen in werkgeheugencapaciteit veel minder van belang zijn tijdens toetsing dan tijdens leren en dat hierdoor de effecten van een toetsontwerp op toetsresultaten en cognitieve belasting niet wordt gemodereerd door werkgeheugencapaciteit. CTML-principes hebben tot doel om de belasting van het werkgeheugen te verminderen, zodat individuele verschillen in werkgeheugencapaciteit worden verminderd. Deze exploratieve studie laat zien dat CTML-ontwerpprincipes niet zondermeer op CBT kunnen worden toegepast. In deze studie leidden aanpassingen in een multimediatest tot andere effecten dan verwacht op basis van de theorie van multimediaal leren. Er is daarom meer onderzoek nodig om te komen tot onderbouwde ontwerpprincipes voor CBT.
Date of Award8 Sept 2020
Original languageDutch
SupervisorIrene Skuballa (Supervisor), Kim Dirkx (Supervisor) & Halszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • computer-gebaseerd toetsen (CBT)
  • multimedia
  • werkgeheugencapaciteit
  • Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)
  • redundancy
  • split-attention
  • cognitieve belasting
  • toetsresultaten

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'